DECÀLEG

Aquesta part de la pàgina web del col·legi està destinada a aprendre una mica de com donar-li un bon ús a internet.
Hem fet dos decalegs: Decàleg per als pares i decàleg per als fills.

Decàleg per als pares
Aquesta punt esta destinat per a que el pares tinguen ben controlats als seus fills i no tinguen cap problema amb internet
Decàleg per als fills
A diferència de l'altre, aquest consta de deu punts per a que el fills, sapiguen els passos que han de seguir per a tindre la seua informació segura i no tinguen cap problema , i tame, en les xarxies socials les tenen asegurats i cap puga saber-ho