Indice


1º Salutació del President de la Falla 6º Aquest és nostre col·legi
2º La Fallera Major dedica unes paraules al llibret 7º Comentari de fotos col·legi
3º Enquesta del treball de falles 8º Comentari de fotos de Quart
4º Descripció de la falla 9º Comentari de fotos de Tercer
5º Biografia de mozart 10º Comentaris de 1º, 2º i 3º de primaria