LES FALLES

El tema central de la falla del col·legi es "la contaminació en la mar"
La contaminació de l'aigua és l'alteració de la seua qualitat natural, a causa en part o per complet de l'acció humana, que no la fa adequada per a l'ús a que es destina. Els rius, mars i llacs repleguen, des de temps immemorials, els fems produïuml;ts pels éssers humans. El cicle natural de l'aigua té una gran capacitat de purificació però aquesta capacitat de regeneració de l'aigua, i la seua aparent abundància, fa que siga l'abocador en què aboquem els residus produÏts per les activitats humanes: Pesticides, desfets químics, metalls pesats, residus radioactius, etc. es troben en quantitats majors o menors, a l'analitzar les aigües dels més remots racons del món. Moltes aigües estan contaminades fins al punt de fer-les perilloses per la vida. La degradació de les aigües existeix des de fa molt de temps i, en alguns llocs, hi ha nivells alts de contaminació des de fa segles, però ha sigut en aquest segle quan s'ha estés aquest problema a rius i mars de tot el món. Primer van ser els rius, les zones portuàries de les grans ciutats i les zones industrials les que es van convertir en femers, carregats de productes químics, escumes i tota classe de contaminants. Amb la industrialització i amb el desenvolupament, a la vegada que en païuml;sos desenvolupats en produïuml;en importants millores.

Contaminació de la Mediterrània
La mar és el punt final on arriben tots els abocaments de residus que generen les nostres ciutats i pobles, amb les indústries, clavegueres, etc. Una mar tan tancada com la Mediterrània disposa d'una aixeta, l'estret de Gibraltar, més les pluges i els rius que hi desemboquen, per poder renovar les aigües. La Mediterrània és un ecosistema marí que està perdent la seua biodiversitat com a conseqüència de l'abocament de determinades substàncies que poden arribar a convertir el seu llit en un ambient inhòspit per a les espècies que l'habiten.
Platges Tots entenem el significat de la bandera blava en una platja; ens indica que no sols l'arena sinó també l'aigua està neta i amb unes condicions d'higiene, saludables per a pendre el bany amb tota tranquil·litat. La Mediterrània estarà neta quan en totes les platges ondege la bandera blava. En el futur només un desenvolupament sostenible tan podrà evitar que les aigües d'aqueixa "mar nostra", tan bella i que tant atrau els turistes de tot el món; bressol a més de la cultura catalana, puga seguir pareixent igual de bella per poder disfrutar-la. Afortunadament, cada vegada hi ha una major consciència ciutadana del problemes mediambientals. Fruit d'això són les zones de la costa que reben protecció oficial i són declarades espais naturals verges. Quan acudim a una d'aquestes platges, hem de ser molt respectuosos i reutilizar i reciclar tants materials com siga possible.


Què habeu estat fent per a la falla del col·legi ?
Què habeu utilitzat per a fer-ho?
Vos agraden les falles?


RESPOSTES DE LES MARES:
-Tota primaria ha estat fent peixos, taurons, roques, pulpos, tresor de pirates, almejes, una gran ola de mar, una sirena, un surfista , botelles , llandes (contaminació llançada per la població


-Un mescla sense productes quimics, que esta feta amb farina , sucre, aigua i semen.


-Clar que ens agraden les falles , i sobretot veure com el xiquets participen fent la falla del col·legi i es diverteixen i ademes es conciencen amb la de contaminació. I ademes es veu que a la gent l'agraden les falles perque en total em sigut unes 20 mares , amb ganes y força de voluntat per a que tot surti molt bé el dia de la cremà de la falla