Garbí
Història


Mui prop de la capital del Túria, en la localitat d'Estivella, s'alça majestuós el mirador del Parc Natural de la Serra Calderona: el Garbí

Ademés de les impressionants vistes, que en els días clars, permeten albirar la serra d'Irta, el cap d'Orpesa, i inclús les illes Columbrets, la ruta té dos avantatges més: el seu recorregut és curt i la seua dificultat, escassa, amb la qual cosa és possible realitzar-la amb xiquets de 4 anys d'edat d'ara en avant, i per famílies no massa acostumades a caminar per la muntanya. Es tarda uns 20 minuts a arribar dalt.Sierra Calderona(El Garbi)
Senderisme( El Garbi)


Activitats


8:00-8:30 Secundária eixirá cap al Garbí per a preparar les activitats.
9:00-9:30 Primária eixirá cap al Garbi per a fer les activitats preparades
10:00-10:30 Esmorzarem i començarem les activitats
11:00-14:00 Dividirem primária en grups. Primer i segon de primária caminaran fins a la rotonda i menjaran en l'hermita.
Tercer a sext de primária caminaran la mitat del camí.
Secundária subira fins dalt del Garbí i també, aran de monitors dels xiquets de prescolar i primária.
14:00- Eixirem cap al Port de Sagunt.

FESTA GROSSA: PARATGE NATURAL DEL GARBÍ


Objectius:

 • Conéixer un paratge natural de la nostra comarca.
 • Gaudir del paisatge.
 • Observar la vista de la comarca que oferix la perspectiva.
 • Reconéixer els accidents geogràfics més pròxims.
 • Compartir l'experiència amb la resta de grups.
 • Activitats per cicles

  Primer cicle:


  Puja en autobés fins la redona d'accés al pic. Seguint l'itinerari propossat anirà a l'ermita (temps estimat caminant 10') per fer l'activitat d'observació i esmorzar. Opcionalment es pot pujar a l'alumnat, en xicotets grups, fins al mirador. Torna al mateix lloc, per altre camí (temps estimat 20'), per pujar a l'autobés i anar a dinar a sant Esperit. A les 15'40h tornarà al Port.

  Segón cicle:


  Anirà en autobés fins a la redona que hi ha a l'entrada del poble d' Estivella. Des d'aquest punt iniciarà la pujada al Garbí segint l'itinerari propossat: carretera a Beselga-drecera cap al Garbí-ermita i mirador (temps estimat 1h 45'). Durant el trajecte es farà una parada per esmorzar (pot ser al començament de la drecera). Una vegada el grup estiga dalt farà la fitxa d'observació, després anirà a la redona(temps estimat caminant 10') per pujar a l'autobés (com és el mateix de primer cicle han de pujar abans de les 13h) que els durà a la font de Barraix a dinar. A les 15'40h pujarà caminant a la carretera per pujar a l'autobés i tornar al Port (temps estimat caminant 5').

  Tecer cicle:


  Tercer cicle: Anirà en autobés fins a la redona que hi ha a l'entrada del poble d'Estivella. Des d'aquest punt iniciarà la pujada al Garbí seguint l'itinerari propossat: carretera a Beselga-senda cap al Garbí-ermita i mirador (temps estimat 1h 45'). Durant el trajecte es farà una parada per esmorzar(pot ser al començament de la drecera). Una vegada el grup estiga dalt farà la fitxa d'observació, després anirà a la redona per anar a la font de Barraix a dinar (temps estimat caminant 50'). A les 15'40h pujarà caminant a la carretera per pujar a l'autobés i tornar al Port (temps estimat caminat 5').

  Secundària:


  Anirà en autobés fins a la redona que hi ha a l'entrada del poble d'Estivella. Des d'aquest punt iniciarà la pujada al Garbí seguint l'itinerari propossat: carretera a Beselga-senda cap al Garbí-ermita i mirador (temps estimat 1h 45'). Una vegada el grup estiga dalt es donarà temps per esmorzar, fer la fitxa d'observació i gaudir de la vista panoràmica, després iniciarà el descens cap a Beselga seguint l'itinerari propossat: font de Barraix-Beselga-Estivella (temps caminant estimat 1h 45'). En la redona puja a l'autobés per tornar al Port.
  Horaris

  Primària:  Secundària:


  Altres qüestions
  Preu per persona: 4,50€
  Fitxa d'observació:Es facilitarà un original per a cada tutor o tutora que farà les còpies que necessite per al seu alumnat.
  Alumnat acompanyant:Un grup de 8 alumnes de ESO acompanyarà al primer cicle de Primària. Anirà en cotxe i es juntarà amb el cicle en la redona de dalt. Tornarà en cotxe quan finalitze l'activitat amb el primer cicle.
  Jupetí reflectants: Com que anirem alguns trams per carretera proposem que tots els mestres duguen jupetí (groc o taronja, al gust) com element distintiu.
  Farmaciola:Els coordinadors de cada cicle es fan carrec de dur una xicoteta farmaciola per si hi ha necessitat de fer cures. Es pot demanar a Jesús.


  Punxa ací per a vore el mapa de la localitat i la informació de l'activitat
  Mapa de El Garbí
  Segon mapa de El Garbí