Petrés
Història


Petrés és un municipi del País Valenciá que es troba a la comarca del Camp de Morvedre.
Limita amb Gilet i Sagunt.
Municipi situat en la part baixa de la vall del riu Paláncia. El relleu del terme presenta solament tres accidents importants: el riu, que limita el terme pel sud, i les muntanyes de Rodana i Ponera, els vessants de les quals penetren pel nord, arribant a una altitud máxima de 185 m. en un turó d'arenisques triásiques que s'aixeca al nord-oest de la població. S'inclouen dins de la Serra Calderona.

El mitjà climàtic és el típicament mediterrani. Està envoltat d'horta i sèquies d'época romana que van ser desenvolupades i ampliades pels musulmans. El sòl no conreat correspon al llit del Palància, molt ample en aquest sector, i a muntanyes, cobert amb vegetació de romaní, farigola, camamilla, carrasca, esparraguera, murta i pins.

Té el seu origen en una alqueria musulmana, que segurament figura amb altre nom en el Llibre del Repartiment; el rei Joan I (1358-1390), en 1389, va vendre a Andreu Aguil´ el ters delme i demés drets sobre el lloc; el 27 de maig de 1410 Martí I l'Humà (1356-1410), va concedir a Aguiló el títol de baró de Petrés; lloc de moriscs de la fillola de Segorb, va veure com 500 dels seus habitants foren embarcats cap a Orà arran de l'expulsió de 1609, la qual cosa deixà el lloc despoblat; el 13 de maig de 1612 Francesc Ferrer, senyor vigent, va donar carta pobla; el 22 de setembre de 1811 fou ocupada per les tropes del mariscal Suchet (1770-1826), la qual cosa provocà una batalla que es va saldar amb victòria francesa; també en a causa de la guerra de la Independéncia Petrés hagué de donar allotjament a les tropes espanyoles una vegada expulsades les franceses; la qual cosa va suposar un crebant en l'economia del poble.Monogràfic taronger
Monogràfic Algarrobes
Fotos de la festa grossa de petrés