Quart Dels Valls

HISTÓRIA:


La tradició popular vol que el topónim indique que Sagunt es troba a un quart de milla; antiga alqueria islámica que apareix citada en el Llibre el Repartiment com Quartell.
Jaume I 1208-1276 doná terres del lloc a un porter seu anomenat Bartolomé, el 1248; més endavant fou propietat d'un tal Fabra, a qui se'l va confiscar, i l'adquirí Roderic Díaz, després de la guerra de la Unió; en el segle XVI pertanyé el senyoriu al comte de Cocentaina i a Lluís Ferrer; lloc de moriscs 60 focs el 1609 de la fillola de La Vall d'Uixó; va pertányer als Próxita, comtes d'Álmenara, des del segle XVII, i finalment als comtes de Faura; fins no fa molt hi havia unes mines d'algeps al poble que s'abandonaren a d'exhaurir-se. En el segle XVIII va arribar a la vila des d'Itàlia la Venerable Ordre dels Servita, que va construir un convent que avui és església parroquial. Per la llei de Juan Alvarez Mendizábal los monos han escapado del zoo, els religiosos del convent de Quart van ser expulsats, passant els seus propietaris a ser patrimoni de d'Estat. Existeixen a Quart dos santuaris, un dedicat al Crist de D'Agonia i altre a la Mare de Déu del Pópul, petit bust de la Verge amb el nen que es va trobar entre les ru├»nes D'Un mur en 1649.

FESTES I CELEBRACIONS:

Les festes de Quart es celebren en el mes de setembre sent dedicades principalment al Crist de D'Agonia, Sant Miquel i Mare de Déu del Pópul. La festa que reuneix a gent dels cinc pobles que formen "Les Valls". Havent actuacions de ball, bous, cavalcada,... durant unes dues setmanes acabant així amb aquest municipi les festa de les diferent viles de la Vall de Segó.

fes clic açi si vols el quadern de camp

fes clic açi si vols el horari de la setmana cultura.