Sant Cristòfol

Historia:

La historia de Sagunt es remonta a l'Edat de Bronc, restes encontrats en la zona que rodeja la ciutat yacimientos del Pic dels Corbs, Aixebe, Picaio y L'Arbardeta. Despres del asedi i la ocupacio de la ciutat ibérica de Arse per les exércits de Anibal, la reconquista de la ciutat per part de Roma any 214 a.C els va proporcionar una etapa de esplendor que va culminar con la construcció del Teatre y dels Circs Romans, entre altres monuments que todavia se poden apreciar en la localitat.

Conservació actual:

Ll'ermita a finals de la década dels 70 estava totalment en runes. La Confraria de Xófers de Sant Cristófol de Sagunt, sl'encarregá de tancar els sostres i recuperar tot l'ermitori. L'espadanya sud-est és de nova factura i front aquesta hi ha una altra fornícula que sembla haver tingut alguna campana antigament. Tot i pertányer a un edifici religiós, la torre sembla també tenir funcions de vigiláncia i avís a la ciutat, situada a l'altra banda del riu. Tot el conjunt es troba en un molt bon estat de conservació, tot i estar per dins pr´cticament refet en totalitat

Descripció:

Tot i que des de sota sembla una espadanya ens trobem realment front una torre medieval que divideix l'edifici en dos parts, una del XIII i altra posterior peró també l'época medieval. El conjunt és per tant un ermitori dedicat al sant, patró contra la pesta i la mort sobtada, situat en una colina a l'entrada o eixida de la ciutat per l'antic Camí Reial l'Aragó, el que actualment es coneix com Camí Vell de Terol. La seua fábrica és de pedra i argamassa amb protecció dl'aigua calç que la protegeix. En alguns llocs de l'ermitori, al corralet, trobem aquest tipus de construcció amb filada de pedra cap un costat, filada de morter, i filada de pedra cap altre costat, realitzant un dibuix característic al mur.